+Запишете час онлайн

Политика за поверителност

Добре дошли в Политиката за поверителност на MoveWell Center. Ние се грижим за вашата поверителност и защитата на вашите лични данни, спазвайки българските закони за защита на личните данни. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност и научете повече за начина, по който обработваме вашата информация.

1. Събиране на лични данни

1.1 MoveWell Center събира лични данни от посетителите на нашия уебсайт само при доброволно предоставяне на такива данни, спазвайки българските закони за защита на личните данни. Тези данни могат да включват, но не се ограничават до:

  • Име и фамилия
  • Електронна поща
  • Телефонен номер

2. Използване на лични данни

2.1 MoveWell Center използва предоставените лични данни съгласно българските закони за защита на личните данни и GDPR, с цел:

  • Свързване с вас относно вашите запитвания и запазване на часове за физиотерапия и рехабилитация.
  • Изпращане на актуални новини и информация, свързани с нашите услуги, след като сте предоставили изричното си съгласие.
  • Подобряване на качеството на нашите услуги и уебсайт, съобразно изискванията на българските закони за защита на личните данни.

3. Споделяне на лични данни

3.1 MoveWell Center не споделя вашите лични данни с трети лица без вашето изрично съгласие, освен ако това не е изискано от закона, в съответствие с българските закони за защита на личните данни.

4. Сигурност на данните

4.1 Ние внимаваме за сигурността на вашите лични данни и предприемаме подходящи мерки за защита, в съответствие с българските закони за защита на личните данни, срещу неразрешен достъп, загуба или унищожение на информацията. Също така се придържаме към изискванията на GDPR по отношение на сигурността на данните.

5. Права на посетителите

5.1 Съгласно българските закони за защита на личните данни и GDPR, вие имате право да:

  • Изискате достъп до вашите лични данни, които сме събрали.
  • Изискате коригиране на неточни данни.
  • Оттеглите вашето съгласие за обработка на данните.
  • Изискате изтриване на вашите данни, когато те не са повече необходими за целите, за които са събрани, в съответствие с българските закони за защита на личните данни и GDPR.

6. Контакт

6.1 Ако имате въпроси или забележки относно нашата Политика за поверителност, моля свържете се с нас:

Адрес: Варна, ул. "Д-р Любен Попов" 5 - Комплекс Симфония - вх.Б

Електронна поща: movewellcenter@gmail.com

Телефон 1: +359 894207070

Телефон 2: +359 884356210

Последна актуализация: 08 Ноември 2023г.