+Запишете час онлайн

Образование:

  • Медицински университет „Проф. др. Параскев Стоянов “ – Специалност Рехабилитация
  • Магистър по Рехабилитация

Допълнителни квалификации, курсове, конгреси и професионални организации:

  • Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization (IASTM Technique) –  Инструментална Мекотъканна Мобилизация
  • DRY NEEDLING: – Иглотерапия
  • Trigger Points Therapy;- Тригерни Точки
  • Kinesiology Taping Application;- Кинезиотейпинг Апликация
  • Manual Therapy; – Мануална Терапия
  • Cupping Therapy;- Вендузотерапия
  • Foot and Ankle Biomechanics and Posture Correction- Биомеханика на Ходило и Глезен и Корекция на Стойката.
  • Myofascial Release Technique – Техники за Миофасциално освобождаване.

Специализиран терапевт съм в ортопедичната травматология и спортния травматизъм. Занимавам се с гръбначни изкривявания и дегенеративни изменения, плоскостъпие, увреди на опорно-двигателния апарат и периферните стави, дефицит на скелетно-мускулната система.

Занимавам се със спорт от 20 години професионално и любителски, което ми дава голямо предимство в по-бързото и качествено възстановяване на нашите пациенти.

Физиотерапевт в кабинета

Иво Караиванов

Физиотерапевт